Zakres doradztwa obejmuje:

  • przygotowanie i analizę umów handlowych, obejmujących m.in. umowy dystrybucyjne, umowy najmu nieruchomości
  • negocjacje umów handlowych w imieniu Klienta
  • analizę prawną zawartych i obowiązujących umów pod kątem ich zgodności z prawem
  • rekomendacje w zakresie optymalizacji umów