Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

  • rekomendacje w zakresie wyboru formy prawnej dla działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć Klient
  • przygotowanie dokumentacji spółki, w tym w zakresie umowy spółki lub statutu spółki
  • wsparcie prawne w zakresie rejestracji spółek
  • stałą obsługę prawną obejmującą bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez kodeks spółek handlowych, w tym projektów protokołów z posiedzeń i projektów uchwał podejmowanych przez organy spółki,
  • monitorowanie transakcji – sprawdzanie, czy zostały udzielone wszelkie zgody korporacyjne niezbędne do skutecznego przeprowadzenia transakcji
  • doradztwo prawne w zakresie transakcji M&A
  • audyt prawny spółek.