Zakres doradztwa obejmuje:

  • analizę zgodności systemów informatycznych z wymogami prawnymi stawianymi przez RODO dla ochrony danych osobowych
  • wsparcie w negocjacjach umów z dostawcami rozwiązań IT w kontekście dostosowania usług do wymogów stawianych przez RODO
  • opinie prawne w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych (w tym SaaS i cloud computing) świadczonych przez firmy spoza Unii Europejskiej
  • opinie prawne w zakresie umów licencyjnych i praw autorskich
  • wsparcie prawne spółek typu start-up od wczesnej fazy ich rozwoju przez kontakty z inwestorami i negocjacje umów z dostawcami zewnętrznymi.