Od 25 maja 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy za zakresu ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) powszechnie znane jako RODO lub GDPR (ang. General Data Protection Regulation).

 

Zakres doradztwa Kancelarii w dziedzinie RODO składa się z pięciu podstawowych aspektów:

  1. Szkolenia z zakresu RODO dla kadry managerskiej i pracowników

Specjalistyczne szkolenia dedykowane:

a) Szkolenie: Jak przygotować firmę do audytu i wdrożenia RODO?

b) RODO dla Inspektorów Ochrony Danych

c) RODO dla IT

d) RODO dla działów HR

e) RODO dla pracowników z działów obsługi klienta

f) RODO dla lekarzy

g) RODO dla branży medycznej

h) RODO dla handlowców i działów sprzedaży

i) RODO dla fundacji i stowarzyszeń

  1. Audyt prawny RODO dla firm i Raport Zgodności z RODO (tzw. compliance)

Audyt prawny w zakresie RODO to usługa doradztwa prawnego obejmująca sprawdzenie prawidłowości istniejącej dokumentacji, procedur i kultury organizacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz przygotowanie raportu podsumowującego prawidłowe praktyki stosowane przez audytowaną firmę.

Raport wskazuje także obszary, które wymagają poprawy oraz m.in. wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, renegocjacji umów z dostawcami usług oraz z klientami firmy, zmiany dokumentacji wewnętrznej, opracowania systemu raportowania incydentów bezpieczeństwa, przeszkolenia pracowników lub zmian w zakresie stosowanych rozwiązań IT.

  1. Raport – Zalecenia RODO dla firmy 

Na wniosek Klienta możliwe jest opracowanie Raportu – Zalecenia RODO dla firmy w zakresie działań, których podjęcie jest rekomendowane dla konkretnej organizacji w celu osiągnięcia przez nią zgodności z RODO.

Raport ten poprzedzony jest audytem prawnym.

  1. Wdrożenie RODO

Usługa obejmuje doradztwo prawne w zakresie dostosowania działalności operacyjnej firmy, jej procedur i dokumentacji do wymogów RODO.

Wdrożenie RODO obejmuje m.in.:

– dostosowanie dokumentacji wewnętrznej firmy do wymogów RODO, w tym :

                  * opracowanie polityki ochrony danych osobowych,

          * opracowanie polityki prywatności,

          * opracowanie wzoru rejestru przetwarzania danych osobowych,

          * opracowanie wzoru rejestru upoważnień,

          * opracowanie formularzy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych,

– przeszkolenie personelu – w tym kadry zarządzającej, właścicieli biznesu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT firmy, działów HR, sprzedaży, obsługi klienta i PR;

– dostosowania procedur wewnętrznych firmy w zakresie ochrony danych osobowych do wymogów RODO,

– renegocjacje umów z dostawcami usług oraz z klientami firmy,

– opracowanie systemu raportowania incydentów bezpieczeństwa oraz

– doradztwo prawne w zakresie negocjowania warunków świadczenia usług IT przez podmioty zewnętrzne.

  1. Bieżące wsparcie w zakresie RODO

– Bieżące wsparcie dla organizacji w zakresie stosowania RODO, wdrażania procedur bezpieczeństwa danych osobowych i budowania kultury bezpieczeństwa organizacji oraz szkoleń personelu.

       – Bieżące doradztwo prawne w zakresie reagowania na incydenty związane z zagrożeniem lub naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych (data security).

– Bieżące doradztwo prawne w zakresie reagowania na roszczenia i wnioski osób indywidualnych lub organów nadzoru (claims management).