Wielu z Państwa, którzy znają mnie osobiście, dopytuje mnie o stowarzyszenie JCI, w ramach którego aktywnie działam od kilku lat.

W tym roku mam przyjemność rozwijać działalność i struktury stowarzyszenia na poziomie krajowym, nawiązywać współpracę międzynarodową z oddziałami stowarzyszenia w innych krajach, stwarzając tym samym możliwości nawiązywania relacji biznesowych i projektowych członkom stowarzyszenia JCI Poland.

Nasze działania oparte są na wolontariacie, stąd zrzeszamy wokół siebie te osoby, którym naprawdę zależy na rozwijaniu własnych kompetencji poprzez zaangażowanie w działania organizacji, jak i na wspieraniu innych osób oraz inicjatyw, w których bierzemy aktywny udział.

Myślę, że warto, aby organizację poznały nowe osoby, firmy i instytucje, gdyż potencjał, jaki kryje ona dla rozwijania pracowników, kreowania pozytywnego wpływu na biznes, społeczność, edukację, rozwój osobisty i wiele innych aspektów życia – jest po prostu niesamowity.

Przez ostatnich kilka lat miałam okazję poznać członków JCI z kilkudziesięciu innych krajów, obserwować, jak w skali mikro i makro dążą do poprawy życia w ich krajach, miastach, firmach i z dużym entuzjazmem podchodzę do wizji rozbudowania zasięgu JCI w Polsce oraz utworzenia partnerstwa strategicznego z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Czym jest JCI?

Stowarzyszenie JCI (Junior Chamber Interntional, strona: www.jci.cc) jest organizacją akredytowaną przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ma ponad 100-letnią tradycję, obecne jest w ponad 100 krajach i liczy ponad 150 000 członków na świecie.

Organizacja powstała jako platforma do rozwijania kompetencji osobistych, liderskich i biznesowych dla młodych osób. W chwili obecnej aktywnym członkiem organizacji można być w przedziale 18-40 lat, a powyżej tego progu – członkiem wspierającym, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z osobami wchodzącymi na ścieżkę zawodową lub biznesową.

W Polsce JCI w roku 2019 obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Misją organizacji jest tworzenie możliwości rozwoju dla młodych ludzi, w tym rozwoju ich kompetencji liderskich – poprzez realizację projektów mających pozytywny wpływ na biznes, rynek pracy, edukację, środowisko etc. – w myśl realizacji Global Goals of Sustainable Development Organizacji Narodów Zjednoczonych (https://www.globalgoals.org). 

W chwili obecnej polski oddział organizacji liczy łącznie ok. 100 aktywnych osób w kilku miastach, chcemy w tym roku rozwinąć organizację i przyjąć nowych członków, którzy znajdą szereg możliwości rozwoju swoich pasji i kompetencji dzięki międzynarodowemu potencjałowi, jaki ma JCI. 

Działania CSR i planowane projekty w Polsce

Chcemy zachęcić nowe osoby do dołączenia do organizacji, a firmy i instytucje do nawiązania z nami współpracy – m.in. poprzez:

  • zachęcanie pracowników do zaangażowania się w działalność JCI,
  • prowadzenie warsztatów (np. dzielenie się wiedzą w formule meetupu),
  • pokazanie swoich przedsiębiorstw w ramach dni kariery,
  • utworzenie programu mentoringowego dla młodych ludzi,
  • pokazanie możliwości rozwoju zawodowego i międzynarodowego w strukturach korporacyjnych lub w ramach współpracy B2B w ramach planowanego przez nas programu JCI Business Partner.

Ponadto w ramach naszych działań mamy także program wolontariatu językowego Speak for Your Future, który poprowadziliśmy aktywnie już 2 lata: www.speak4future.com.

Projekt polega na nauczaniu języków obcych przez wolontariuszy w szkole o profilu integracyjnym oraz w domach dziecka, a wolontariusze stanowią zdywersyfikowaną grupę, złożoną z licznych narodowości. Program nie tylko skupia się na nauczaniu języków obcych, ale także daje możliwość poznania innych krajów i kultur, budując tym samym mosty między różnymi kulturami i narodowościami.

Jak dotąd z programu skorzystało ponad 100 uczniów, a lekcje prowadzone były w języku angielskim, francuskim, rosyjskim i portugalskim. Kolejną edycję możemy uruchomić od września 2019, po zebraniu nowych wolontariuszy.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy z JCI Poland w ramach realizacji działań CSR, a osoby poszukujące możliwości rozwoju, poznania ciekawych ludzi i nawiązania międzynarodowych przyjaźni oraz współpracy biznesowej – do aplikowania o członkostwo w JCI Poland.

Najłatwiej jest kontaktować się w tej sprawie ze mną poprzez wysłanie wiadomości bezpośredniej poprzez media społecznościowe lub email.

Do zobaczenia!

Joanna Mamczur

National President JCI Poland