• Rozporządzenie będzie miało bezpośrednie zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
  • Harmonizacja reguł ochrony danych osobowych osób z terytorium Unii Europejskiej.
  • Globalny zasięg – RODO dotyczy także firm zlokalizowanych poza UE.
  • RODO daje prawo do składania indywidualnych pozwów dot. naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Międzynarodowy nadzór administracyjny zgodności z RODO, kary finansowe oraz inne sankcje – np. możliwość nałożenia zakazu przetwarzania danych osobowych.
  • W niektórych krajach będą wprowadzone zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie RODO.
  • Istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych na całym świecie.