Sankcje za naruszenie przepisów dot. ochrony danych osobowych

  • Sankcje finansowe: zastosowanie będzie mieć wyższa z kwot: 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu – za szczególnie ciężkie naruszenia RODO; stosowana będzie wyższa kwota kary wynikająca z powyższego progu;
  •  10 milionów euro lub 2% rocznego światowego obrotu – za ciężkie naruszenia wymogów RODO; będzie wyższa kwota kary wynikająca z powyższego progu;
  • Ryzyko masowych pozwów indywidualnych – w kontekście międzynarodowym;
  • Sankcje administracyjne, w tym zakaz przetwarzania danych osobowych;
  • Sankcje karne.