Czym są dane osobowe w rozumieniu RODO?

Wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej – bezpośrednio lub pośrednio.

RODO obejmuje wszelkie dane osobowe – nie tylko imię i nazwisko.

Nowa definicja jest bardzo szeroka – przez dane osobowe można rozumieć m.in. numer IP, identyfikator stosowany w oprogramowaniu komputerowym, dane medyczne, dane ubezpieczeniowe, dokumenty osobiste etc.