Privacy by design Privacy by default
  • Analiza aktualnych procedur.
  • Uwzględnianie ochrony danych na poziomie projektowania nowych przedsięwzięć.
  • Wypracowanie procedur kontroli wewnętrznej.
  • Stworzenie systemu gromadzenia dowodów przetwarzania.
  • Zmiana sposobu patrzenia na ochronę danych osobowych.
  • Prywatność i ochrona danych stają się zagadnieniem kluczowym, nie pobocznym.
  • Maksymalna ochrona użytkownika jako domyślne ustawienia.
  • Minimalizowanie ilości przetwarzanych danych.