Kiedy powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe?

  • Przetwarzanie danych wrażliwych na „dużą skalę”.
  • Trzon działalności wymaga systematycznego monitorowania danych na „dużą skalę”.
  • Przetwarzania dokonuje podmiot publiczny.

Zadania

  • Całościowe dbanie o standard ochrony danych osobowych
  • Nadzorowanie podziału obowiązków wśród pracowników
  • Podnoszenie świadomości z zakresu ochrony danych i organizacja szkoleń
  • Pośredniczenie w kontakcie na linii administrator – podmiot danych orz organ nadzoru
  • Koordynacja prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • Ocena skutków dla Ochrony Danych