• Od 25.05.2018 większość administratorów danych będzie podlegać obowiązkowi prowadzenia rejestru.
  • Forma może być zarówno pisemna, jak i elektroniczna.
  • Rejestr powinien być udostępniony na każde żądanie organu nadzorującego.